Wie zijn wij?

Een netwerk van onlangs gepensioneerde vooronderzoekers, rond Jacques MICHEL, Vice President van het Europees Octrooibureau (1987 - 2003) die kunnen bogen op:
- hun bedrevenheid in online onderzoeksmethoden, die vaak werden ontwikkeld op basis van hun wensen
- hun grondige kennis van classificaties en indexeringen zoals IPC, ECLA en de Japanse f-terms
- hun beheersing van de gegevens in octrooi databanken en niet octrooi litteratuur